Оподаткування операцій з продажу нежитлової нерухомості (гаража) фізичною особою

Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна регламентується ст. 172 Податкового кодексу, згідно з п. 172.1 якої дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не оподатковується.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не встановленого в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Підпунктом 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено поняття об’єктів житлової нерухомості — це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

  • житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;
  • житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
  • прибудова до житлового будинку — частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
  • квартира — ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
  • котедж — одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
  • кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах — ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
  • садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
  • дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Гараж не відноситься до житлової нерухомості та підлягає оподаткуванню відповідно до положень ст. 172 Податкового кодексу лише за умови його продажу у складі господарсько-побутових споруд та будівель садового (дачного) будинку.

Таким чином, дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року фізичною особою нежитлової нерухомості (гаража), оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 (17)%.

Варто зауважити, що з прийняттям Податкового кодексу України нотаріус не перевіряє правильність обчислення та сплати податку, він перевіряє лише наявність квитанції про сплату податку. Нотаріус роз’яснює громадянам положення Податкового кодексу щодо порядку обчислення та сплати податку з доходу при продажі нерухомого майна. Якщо ж громадянин бажає отримати більш ґрунтовну інформацію щодо оподаткування доходу з продажу нерухомості, то він може звернутися за роз’ясненням до органів Державної податкової адміністрації.

Опубликовано 31.03.2011
редакция от 02.08.2013
© leschishin.org