Реєстрація та перереєстрація транспортного засобу

У разі, якщо фізична особа придбала автомобіль, потрібно здійснити реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу та сплатити податок власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами на підставі заяви власника, поданої особисто, і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, оцінку його вартості, яка провадиться фахівцем.

Транспортний засіб, що належить декільком фізичним особам (співвласникам), право власності яких на цей засіб підтверджується відповідним документом, за письмовою згодою співвласників, справжність підписів яких засвідчено нотаріусом, реєструється за одним із них. У графі «Особливі відмітки» свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) щодо іншого співвласника робиться відповідний запис.

Транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх постійного або тимчасового проживання.

За письмовою заявою власника транспортного засобу - фізичної особи - про надання права керування цим транспортним засобом іншій фізичній особі (за умови надання документів, що посвідчують особу власника та цю особу) реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції видається тимчасовий реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. При цьому в графі «Особливі відмітки» тимчасового реєстраційного талона робиться запис «Дійсний до___ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу/технічного паспорта/ серія __№__». Заява подається власником транспортного засобу особисто або уповноваженою ним особою.

Власники транспортних засобів — юридичні та фізичні особи або їх представники (далі — власники) зобов`язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів (перереєстрації). Термін реєстрації може бути продовжено у разі неможливості власника транспортного засобу (хвороба, відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити.

Експлуатація транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, а також без номерного знака «Транзит» забороняється.

Відповідно до частин четвертої та п'ятої ст. 121 КпАП за керування водіями транспортними засобами, які не зареєстровані (перереєстровані) у встановленому порядку, із підробленими номерними знаками, без номерного знака, із номерним знаком, що не належить цьому засобу, із номерним знаком, що не відповідає вимогам стандарту, із умисно прихованим номерним знаком судом загальної юрисдикції накладається штраф у розмірі від двох до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 - 85 грн.).

Транспортні засоби, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які їдуть в Україну на відпочинок за путівками чи на лікування, що підтверджується відповідними документами, тимчасовій реєстрації в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції на підтверджений Держмитслужбою термін не підлягають. Зазначений термін повинен бути не менший, ніж термін дії путівки або іншого документа (з урахуванням часу перебування в дорозі).

Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника, поданої особисто, і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, оцінку його вартості, яка провадиться фахівцем, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС України, Мінюстом України, Держпромполітики України, Держмитслужбою України та Фондом держмайна, і має відповідні документи, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не приймаються до реєстрації транспортні засоби, зібрані (складені) з вузлів та агрегатів серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону №3353-ХІІ.

Правомірність придбання транспортних засобів, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і печаткою, виданими суб`єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки, митними органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та підрозділами ДАІ, а також угодами, укладеними на товарних біржах.

Реєстрація транспортних засобів провадиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків, а також внесення в установленому порядку платежів за огляд транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію та зняття їх з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків. Реєстрація транспортних засобів скасовується в разі встановлення факту, що документи, які посвідчують особу власника, підтверджують правомірність придбання транспортного засобу або право на користування та розпорядження ним, є фіктивними чи підробленими. Реєстрація транспортних засобів також скасовується у разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів його вузлів та агрегатів.

Перереєстрація транспортних засобів провадиться у разі зміни їх власника, місця стоянки, місцезнаходження, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичної особи, яка є власником транспортного засобу, а також кольору, марки або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

Перереєстрація транспортних засобів; провадиться працівниками реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції при зміні реєстраційних даних, зазначених у свідоцтві про реєстрацію транспортних засобів, з урахуванням вимог Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок.

У разі перереєстрації транспортних засобів свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів (технічний паспорт) підлягає заміні на загальних підставах.

При зміні прізвища, імені чи по батькові власника транспортних засобів (фізичної особи) або зміні місця проживання у межах території обслуговування реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції провадиться перереєстрація транспортних засобів із заміною свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (технічного паспорта) на підставі копій документів, що підтверджують зміни.