Надання відомостей з Поземельної книги

Відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки у вигляді витягу з Поземельної книги - документа, який свідчить про наявність запису у відповідному розділі Поземельної книги чи про відсутність такого запису, або інформаційної довідки за формами, встановленими Держкомземом.

Право на отримання витягу з Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, суб'єкти права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи та адвокати.

Інформаційну довідку з Поземельної книги можуть отримувати органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням покладених на них відповідно до закону повноважень.

Надання витягу з Поземельної книги здійснюється на платних засадах. Інформаційна довідка органам державної влади надається безоплатно.

Витяг з Поземельної книги надається на підставі заяви, та копії документа про сплату послуг за надання витягу.

Для отримання витягу фізична особа разом із заявою повинна пред'явити документ, що посвідчує її особу, а в разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи - документ, що підтверджує повноваження діяти від імені таких осіб. При цьому особа, що представляє особу-нерезидента, повинна пред'явити документи, що легалізовані в порядку, встановленому законодавством України.

Витяг є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям за письмовим запитом нотаріуса і є дійсним протягом року з моменту його видачі.

Посадова особа веде журнал реєстрації заяв про надання витягів з Поземельної книги. Порядок ведення та зміст журналу реєстрації заяв визначає Держкомзем. Реєстрація заяв здійснюється на загальних підставах.

Інформаційна довідка з Поземельної книги надається органам державної влади за письмовим запитом, оформленим в установленому законодавством порядку, що підписується керівником цього органу або особою, що його заміщує, із зазначенням законних підстав для такого запиту, а також відповідних реквізитів справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні зазначеної довідки.

Територіальний орган Держкомзему протягом десяти днів після реєстрації заяви (запиту) аналізує її і надає заявникові у письмовій формі витяг чи інформаційну довідку з Поземельної книги або відмову в наданні таких відомостей.

Відмова у наданні витягу або інформаційної довідки надається у разі, коли заявник не має права на отримання відомостей з Поземельної книги, зазначених у його заяві (запиті), або ним було порушено вимоги цього Порядку чи відповідні відомості відсутні у Поземельній книзі.

У разі коли особі відмовлено у наданні витягу, кошти, сплачені за його надання, поверненню не підлягають.

Витяг з Поземельної книги та інформаційна довідка або відмова у їх наданні оформлюються письмово (у разі відмови - із зазначенням її причин) у двох примірниках за підписом керівника територіального органу Держкомзему, скріпленим печаткою цього органу.