Якими документами засвідчується право на спадщину?

Оформлення спадкових прав завершується видачею свідоцтва про право на спадщину. Одержати свідоцтво про право на спадщину може спадкоємець, який прийняв спадщину (ст. 1296 ЦК України).

Якщо спадщину прийняли кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. Свідоцтво про право на спадщину – це спеціальний документ, що видається на ім'я всіх спадкоємців разом або, за їх бажанням, кожному окремо. Цей документ не створює жодних нових прав у спадкоємців на майно, а лише підтверджує вже існуюче право на нього, оскільки право на спадкування у них виникає з моменту відкриття спадщини.

Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, що прийняли спадщину, строком не обмежена. Свідоцтво може бути отримане спадкоємцями в будь-який час, але, як правило, після закінчення шести місяців від дня відкриття спадщини (ст. 1298 ЦК). Цей строк встановлюється щоб забезпечити можливість спадкоємцям прийняти спадщину, забезпечити інтереси кредиторів.

У яких випадках спадкоємець зобов'язаний звернутися за свідоцтвом про право на спадщину?

Звернення за отриманням свідоцтва про право на спадщину є обов'язковим, коли об'єктом спадкування є нерухоме майно, що підлягає обов'язковій державній реєстрації, оскільки зміна власника майна, що підлягає обов'язковій державній реєстрації, неможлива без перереєстрації права власності.

Якщо спадщину прийняли кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім'я кожного з них із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців (ст. 1297 ЦК України).

Чи встановлює чинне законодавство строк, протягом якого спадкоємцю видається свідоцтво про право на спадщину?

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям, як правило, після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Його видача строком не обмежена. Воно може бути отримане спадкоємцями в будь-який час.

У деяких випадках свідоцтво про право на спадщину може бути видане нотаріусом до закінчення 6 місяців із часу відкриття спадщини. Умовою дострокової видачі є достовірні дані про відсутність інших спадкоємців, крім тих осіб, що заявили про видачу свідоцтва.

Також до закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які мають істотне значення.

Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не народженої дитини, видача свідоцтва про право на спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися лише після народження дитини. Це положення застосовується також щодо дитини, зачатої за життя спадкодавця, але народженої після його смерті, у разі спадкування за законом (ст. 1298 ЦК України).

Чи може суд відмовити у відкритті провадження у справі з тих підстав, що позивач, заявляючи позов зі спадкового спору, не отримав свідоцтва про право на спадщину?

Суд не вправі відмовити в даному випадку у відкритті провадження у справі, оскільки отримання спадкоємцем, який прийняв спадщину, свідоцтва про право на спадщину відповідно до ст. 1296 ЦК України є правом, а не обов'язком спадкоємця. Відсутність у спадкоємця свідоцтва про право на спадщину не може бути підставою для відмови у відкритті провадження у справі (абз. 1 п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду "Про судову практику у справах про спадкування" від 30 травня 2008 р. № 7).

Чи вправі кредитор вимагати від спадкоємця погашення боргів спадкодавця, який прийняв спадщину у вигляді нерухомого майна, але не виконав свого обов'язку щодо отримання свідоцтва про право на спадщину?

Якщо спадкоємець прийняв спадщину стосовно нерухомого майна, але зволікає з виконанням обов'язку, передбаченого ст. 1297 ЦК України, зокрема, з метою ухилення від погашення боргів спадкодавця, кредитор має право звернутися до нього з вимогою про погашення заборгованості спадкодавця, розмір якої може бути визначений за правилами ст. 625 ЦК, тобто сплатити заборгованість з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У яких випадках свідоцтво про право на спадщину може бути визнано недійсним?

Відповідно до ст. 1301 ЦК свідоцтво про право на спадщину може бути визнано недійсним не лише тоді, коли особа, якій воно видане, не мала права на спадкування, а й за інших підстав, установлених законом.

Іншими підставами можуть бути: визнання заповіту недійсним, визнання відмови від спадщини недійсною, визнання шлюбу недійсним, порушення у зв'язку з видачею свідоцтва про право на спадщину прав інших осіб тощо (абз. 3 п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду "Про судову практику у справах про спадкування" від 30 травня 2008 року № 7).

З якого моменту у спадкоємця виникає право власності на спадкове нерухоме майно?

Якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, спадкоємець зобов'язаний зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна (ст. 182 ЦК України). Державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна покладається на державні комунальні підприємства – бюро технічної інвентаризації. Така реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна є обов'язковою для всіх власників незалежно від форми власності. Засобом забезпечення дотримання цієї вимоги слугує правило ч. 2 ст. 1299 ЦК, згідно з яким право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна.