Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю

Відносини щодо реєстрації ТОВ регулюються Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

Частиною п’ятою ст. 90 Цивільного кодексу визначено, що юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. Але чи можна бути впевненим у тому, що найменування, яке мають намір надати зареєстрованому ТОВ, не є тотожним іншому найменуванню іншого зареєстрованого товариства з обмеженою відповідальністю. Крім того, відповідно до ст. 27 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" це може бути підставою для відмови у проведенні державної реєстрації товариства.

Порядок проведення резервування найменування для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю встановлено ст. 23 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". Відповідно до частини першої ст. 23 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" в порядку реєстрації ТОВ повинно мати найменування, яке містить інформацію про його організаційно-правову форму та назву зареєстрованого товариства. Отже, першим кроком на етапі проведення реєстрації товариства є резервування найменування при реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

При цьому засновник (засновники) в порядку реєстрації ТОВ має право зарезервувати найменування для реєстрації товариства строком на два місяці.

Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) товариства з обмеженою відповідальністю або уповноважена ним (ними) особа подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

 • заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи (затверджену наказом Держпідприємництва України "Зразок повідомлення про закриття відокремленого підрозділу" від 09.06.2004 р. № 66 (зареєстровано в Мін’юсті України 29.06.2004 р. за № 796/9395)), в якій зазначається в порядку реєстрації ТОВ повне найменування, під яким мають намір його зареєструвати;
 • документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю(копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Якщо документи для проведення резервування найменування для реєстрації ТОВ подаються засновником товариства, то пред’являється його паспорт, а якщо особою, уповноваженою засновником (засновниками) товариства з обмеженою відповідальністю, – її паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

Окрім вищезазначених документів вимагати додаткові документи для проведення резервування найменування для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю державному реєстратору заборонено.

Подані документи приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику товариства або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів, яка вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Резервування найменування для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (за текстом – Єдиний державний реєстр) найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох робочих днів вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування товариства і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування для реєстрації ТОВ, яка дійсна протягом строку резервування.

Однак якщо в Єдиному державному реєстрі виявиться найменування юридичної особи тотожне тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох робочих днів видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повідомлення встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування юридичної особи. При цьому плата за проведення резервування найменування для реєстрації ТОВ в такому випадку не повертається.

Слід зазначити, що якщо протягом строку резервування до Єдиного державного реєстру не буде внесено запису про державну реєстрацію юридичної особи, запис про резервування найменування для реєстрації ТОВ повинен бути виключено з Єдиного державного реєстру протягом наступного робочого дня після закінчення строку резервування.

За проведення резервування найменування для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 грн. (частина 15 ст. 23 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" ).

Документи, які необхідно подавати для проведення державної реєстрації ТОВ

Для того щоб з’ясувати, які документи необхідно подавати для проведення державної реєстрації ТОВ, звернемося до норм ст. 24 Закону"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" Згідно з пунктом 1 ст. 24 цього Закону засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинна особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1, зареєстрована наказом Держпідприємництва України "Про затвердження форм реєстраційних карток" від 20.04.2007 р. № 54);
 • примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
 • два примірники установчих документів;
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Крім того, в деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи, а саме:

 • довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, якщо проводилося резервування найменування для реєстрації ТОВ;
 • копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання у випадках, передбачених законом (відповідно до ст. 31 Закону "Про захист економічної конкуренції" рішення про надання дозволу на узгоджені дії може бути надано на невизначений або конкретно визначений строк, який, як правило, не повинен перевищувати п’яти років);
 • якщо в порядку реєстрації ТОВ законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) – документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, встановленому законом;
 • для фермерського господарства – копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди;
 • при державній реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, – документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Слід зазначити, що вимагати додаткові документи коли проводиться державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю, крім вищезазначених, державному реєстратору заборонено.

Якщо документи для проведення державної реєстрації ТОВ подаються засновником товариства, державному реєстратору додатково пред’являється його паспорт.

У разі подання документів особою, уповноваженою засновником (засновниками) товариства з обмеженою відповідальністю, крім її паспорта надається документ, що засвідчує її повноваження. Відповідно до роз’яснень, наданих у листі Держпідприємництва України "Щодо надання роз’яснень (щодо користування майном господарського товариства)", якщо загальними зборами учасників товариства приймається рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів товариства з питань державної реєстрації ТОВ, це рішення є таким документом, що посвідчує повноваження цієї особи, яка подає документи державному реєстратору, що не протирічить загальним вимогам порядку оформлення представництва інтересів однієї особи іншою.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації ТОВ вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Однак за наявності підстав, перелік яких надано у частині одинадцятій ст. 24 Закону"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, подані для проведення державної реєстрації товариства. У цьому випадку про залишення документів без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав для залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ, відповідно до опису (частина дванадцята ст. 24 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців").

Водночас це не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку для реєстрації товариства після усунення причин, що були підставою для залишення документів без розгляду.

Порядок проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю

Порядок проведення державної реєстрації ТОВ встановлено ст. 25 Закону"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". Відповідно до частини першої цієї статті державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю без розгляду, зобов’язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації товариства, які передбачені частиною першою ст. 27 цього Закону, а саме:

 • невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації ТОВ, відомостям, які зазначені в документах, поданих для проведення державної реєстрації товариства;
 • невідповідність установчих документів вимогам частини третьої ст. 8 цього Закону, згідно з якою установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом (до речі, щодо господарських товариств вимоги до змісту установчих документів викладено у ст. 4 Закону "Про господарські товариства");
 • порушення порядку реєстрації товариства, який встановлено законом, зокрема:
 • наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;
 • невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим частини другої ст. 35 цього Закону, а саме: проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення щодо припинення;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню в порядку реєстрації ТОВ; використання у найменуванні при реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За відсутності вищезазначених підстав державний реєстратор має внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації ТОВ ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного реєстру та внести до нього запис про проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю є датою державної реєстрації ТОВ.

Державна реєстрація товариства не повинна перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації ТОВ.

Виписку про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю має бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації товариства. Крім того, разом із Випискою про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації ТОВ.

Слід зазначити, що за проведення державної реєстрації товариства потрібно сплатити реєстраційний збір у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 грн. (частина перша ст. 10 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців").