Які види матеріальної допомоги можна надати працівникам підприємства?

Визначення терміна «матеріальна допомога» у ПКУ немає. Оформлення й оподаткування матеріальної допомоги працівникам залежить від її виду. Адже матеріальна допомога може належати до фонду оплати праці, може бути разового характеру або цільовою. Такі види допомоги можуть оподатковуватися ПДФО та єдиним внеском, а можуть і не належати до оподатковуваного доходу працівника.

У Податковому кодексі є такі поняття, як:

1) безповоротна фінансова допомога (пп. 14.1.257 ПКУ і пп. «ґ» пп. 164.2.17 ПКУ). Отримана безповоротна фіндопомога підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 15% або 17%, відповідно до норм п. 167.1 ПКУ;
2) подарунок, зокрема і в грошовій формі (пп. 164.2.10 ПКУ, з урахуванням норм пп. 165.1.15 і 165.1.39 ПКУ). До такого доходу, отриманого від роботодавця, також застосовується ставка ПДФО 15% або 17% відповідно до п. 167.1 ПКУ;
3) допомога на лікування та медичне обслуговування за рахунок коштів роботодавця, відповідно до пп. 165.1.19 ПКУ. Такий дохід не оподатковується за наявності документів, що підтверджують факт цільового використання такої допомоги;
4) благодійна допомога. Оподатковується в порядку п. 170.7 ПКУ. Однією з форм матеріального забезпечення працівників може бути нецільова благодійна допомога, яка теж не оподатковується ПДФО.